usedlost Cibulka

Areál KP tvoří: - Obytná budova, čp. 118 (dvoukřídlá) - Hospodářská budova 1-4 - Kašna (na fasádě hospodářské budovy 1) - Sklep s terasou (mezi hosp. budovami) - Psí boudy (západní a východní, při hosp. budově 3) - Opěrné zdi v jižní části dvora - Hlavní brána - Severovýchodní zahrada (giardino segreto), včetně: - Ohradní a opěrné zdi - Pavilony (severní a jižní) - Toskánský sloup (ve východní části) - Terasa se sochami 4 číňanů (přemístěno do GHMP) - Soustava zídek a schodišť (dnes torza) - Oktogonální bazének (v západní části) - Votivní stéla s reliéfem (Prachnerova) přemístěna na malostranský hřbitov (po opravě asi v r. 2006) sokl ponechán - Západní zahrada (pravidelná), včetně: - Ohradních zdí - Sklep při hospodářské budově - Zahradní domek - Původně obsahovala již neexistující skleník pokračování na doplňkovém listu - Park (anglický sentimentální), včetně objektů: - Čínský pavilon - Rozhledna (rytířský hrad, včetně umělých zřícenin) - Jeskyně se sochou Chrona (Škrtič, Saturn, Loakont) - Novogotická hájovna - Socha Diany se psy (původně kryta dřevěným kkruhovým sloupovým pavilonem (monopteros), který zanikl r. 1959) - Poustevna, - Socha Dia (Jupitera) - Socha sv. Jana Nepomuckého s dvojící klekátek po stranách - Studánka (v jižní části) - Tunel potoka (v náspu železnice) - Severní vodní nádrž - Jižní vodní nádrž s mostkem prostředí KP tvoří: - altán v parku při jižní vodní nádrži (novodobý) - dětské hřiště Původně hospodářský dvůr uprostřed vinic, doložený již ve 14. století byl nejprve barokně a později klasicistně přestavěn. V letech 1817 - 1826 byl celý areál upraven a doplněn v romantickém stylu celou řadou drobných architektur a soch rozmístěných v rozlehlém anglickém parku. V centru za zdí a branou stojí dnes dvoukřídlá obytná budova a hospodářské budovy. V hodnotném krajinářském parku je celá řada drobných pavilonů, romantických objektů , památníků a soch.