usedlost Kajetánka

Původně raně barokní usedlost Kajetánka z období kolem poloviny 17. století je cenným dokladem historické zástavby Břevnova. Součástí areálu je také Kajetánská kaple. Areál usedlosti Kajetánka tvoří: - zámeček Kajetáka (čp. 2393, dříve čp. 30) (pův. r.č.1437, po GA připojeno k r.č.1427) - bývalý skleník, čp. 213 (pův.r.č.1442, po GA připojen k r.č. 1427) - Kajetánská kaple - zahrada s rybníkem - ohradní zeď (v západní části) - opěrná zeď (jižně při zámečku) - vrátnice - pilířová brána Součástí areálu byly také 3 sochy v zahradě: Hermes, bohyně Ceres a pamětní váza z let 1935-36 sochaře V. Suchardy. Ty byly roku 1997 přemístěny, sochu Herma darovali majitelé muzeu v Nové Pace, kde stojí na autobusovém nádraží. Zbylé 2 sochy si někdejší majitel odvezli do obce Malá Skála k domu čp. 555. Provedeno bez souhlasu orgánů státní památkové péče, ale oznámeno. Sochy jsou stále kulturními památkami. objekty v prostředí KP: - 3 bytové domy (poslední ve výstavbě) - ploty