ústí štoly Leithund

Ústí štoly Leithund se nachází v těsné blízkosti silnice I/25 vedoucí z Jáchymova na Boží Dar. V současné době je z větší části pod úrovní terénu. Tato štola byla ražena západním směrem po žíle Dorothea a otevírala její svrchní části. Patří mezi nejstarší štoly v jáchymovském revíru a o těžbě na žíle Dorothea jsou zmínky už od počátků dolování v Jáchymově. Ústí štoly bylo zajištěno typickým kamenným portálem s kaa překladu je nápis „K.K. Leithund stolln A 1852“. Tato štola představuje typickou ukázku důlního díla s původní podobou ústí, tak jak pravděpodobně vypadalo v 16. století. S kamenným překladem na vrcholu klenby.