Ústřední autobusové nádraží Brno

Areál se skládá ze šesti objektů. Ústřední objekt tvoří kovová příhradová konstrukce nesoucí betonovou desku o čtvercovém půdorysu (cca 100 x 100 m), která slouží jako odstavné stání pro autobusy. Přístup na střechu je rampou z jihu. Mohutnou atiku tvoří prefabrikované železobetonové díly po celém obvodu desky. Autorem konstrukčního řešení stavby měl být statik Radúz Russ (rovněž hala Rondo, nebo pavilion D na brněnském výstavišti). Z východu, u ulice Polní, je umístěna podélná utilitární dvoupodlažní odbavovací budova s restaurací a ubytovnou. Obdobně je provedena i budova na protější straně s obchody v obou patrech. V severní části se nacházejí tři objekty pro stánkový prodej, které v místě nahradily původní zděné oplocení. Mezi nimi se krčí objekt uměleckého díla z doby vzniku stavby Křídla od Sylvy Lacinové-Jílkové. Ze západu navazuje na areál rozlehlé parkoviště, které na přelomu 70. a 80. let sloužilo jako autobusové nádraží.