Vančurova vila

Vila se zahradou posazená na svažitém terénu nad městem vytváří jeden celek působivé hmotové kompozice. Před vilou stojí pomník Vladislava Vančury, původního majitele této vily. Dvoupatrová vila, postavena po r. 1926 na obdélném půdoryse, stojí ve svahu obáceném na východ a je ze všech stran obklopena zahradou. Má plochou střechu, pásová a nepravidelně rozmístěná okna. Na S straně má vila hlavní vstup. Zde byla lékařská ordinace, nad ní v 2. NP schodišťová hala a byt rodiny. Poslední patro, kde bývala pracovna V. Vančury je spojeno se SV terasou. Zahrada obklopuje vilu ze všech stran. Terén má výrazně svažitý - od západu k východu. Její plocha je rozčleněna do teras spojených rampami a schodišti. V SV partii stojí malý zahradní domek. Na jižní straně je nový kruhový bazén uprostřed vydlážděné plochy. Zídky /obložené zelenou břidlicí/, dláždění terásek, bazén a dláždění v jeho okolí je novějšího data. Také osvětlení zahrady není původní. Na ose, na konci slepé ulice, na úpatí vrchu Havlín, před vstupem do vily, stojí pomník Vladislava Vančury. Na žulovém podstavci v podobě komolého kužele je umístěno poprsí spisovatele. Na jeho severní straně je vyryto jméno autora a datum 1959. Na podstavci je v čelní straně z jednotlivých písmen osazeno kovové jméno V. Vančury. Pomník je dnes zarostlý tak, že z čelního pohledu vyčnívá nad zeleň pouze poprsí spisovatele.