vápenka

Dvoušachtová vápenka o nepravidelném obdélníkovém půdorysu, vyzděná z lomového kamene, v horní polovině stažená devíti horizontálními pásy po celém obvodu. průměr šachet nahoře je asi 2 metry. V nejnižším prostoru jesou vyvážecí otvory, pro každou šachtu dva (celkem čtyři). Dnes jsou tyto otvory zasypány zeminou do výšky 3 metry. Nad vyvážecími otvory jsou čtyři otvory pro vytápění šachtových pecí. Původně byly kryty dřevěnou konstrukcí se střechou. Nahoře je vrátek na tahání vozíku po šikmém mostě, po kterém se dopravoval vápenec, vytěžený a dopravený na okraj lomové jámy, asi 50 metrů od vápenky. Most byl dřevěné kostrukce a již neexistuje. Na západní straně vápenky byla váha, na jihozápadní, boudy pro dělníky a kancelář. Vápenku obsluhovali čytři topiči, kteří se po dvou střídali ve 12ti- hodinových směnách. Hotové vápno vyváželi dva dělníci v dopoledních směnách. provoz byl nepřetržitý, hotové vypálené vápno se denně posouvalo do nejnižšího místa k vyvážení. Topilo se nad vyvážecím místem uhlím. (popis Štěpán 1988)