vápenka Malá dohoda

Šachtová cihelná stavba kuželovitého tvaru, pec bez topeniště (palivo vsazováno do pece současně s vápencem) pouze se dvěma vybíracími otvory. Při vápenické peci provozní objekt s výtahem na vsázku. Do areálu vápenky patří ještě činný vápencový lom a vrátnice s funkční autováhou.