včelín

Drobná zděná stavba se nachází u komunikace v Milíčevsi, naproti hlavnímu vstupu do bývalého zámeckého areálu. Stavba vystavěná na půdorysu do otevřeného písmene „U“, provozní částí orientována k jižní straně s česny, dělenými do čtyřech vodorovných polí, oddělenými stojatými trámky. K severní straně (ke komunikaci) stavba prosvětlena obdélnými okny orámovanými šambránami, střecha sedlová, oplechovaná, ve vrcholu střechy prosklená lucerna zakončena hrotnicí.