včelín Johanna Gregora Mendela

Jde o cihlový přízemní objekt na půdorysu písmene L, který stojí na terasovitém sadovém prostranství severně od klášterní baziliky a jejího středověkého ambitu. Pod jeho terénem se nacházejí klenuté sklepy restaurace a vinárny U Královny Elišky (Mendlovo náměstí 959/1b). Oplocený travnatý pozemek, přístupný od jihovýchodu bránou poblíž Orlovny (Mendlovo náměstí 470/2a), je navíc obehnán historickou cihlovou zdí, jejíž severní úsek je na vnitřní straně prolomen segmentově zaklenutými nikami. Ke včelnici vede svažitá panelová komunikace, jejíž výškové rozdíly v zatáčce vyrovnává a zkracuje napříč vychozená pěšina s vybudovanými schody. Jižní a západní stranu kaskádovité parcely ohraničuje a zpevňuje cihlová zídka. Přírodní cesta vedoucí k objektu je doprovázena řadou nástavkových úlů. Jednoduchá dvoukřídlá budova včelína na první pohled upoutá svým režným zdivem, omítnutým pouze v soklu a na severním a západním průčelí. Delší podélné křídlo (šířka 3 metry, délka 11–15 metrů) je postaveno přibližně na ose východ – západ. Jeho východní průčelí je zakončeno vstupem a trojúhelným štítem, jehož kladí zdobí nakoso postavené cihly. Jižní průčelí je opatřeno vchodem dalším, vedle kterého je fasáda prolomena pásem patnácti obdélných otvorů zhotovených z řezaného trámoví. Jejich výplně jsou osazeny rozličnými včelími úly. Kromě toho se nad sedmým a dvanáctým otvorem nacházejí střešní vikýře. Na západě se stavba zalamuje do pravého úhlu. Kratší příčné křídlo (šířka 4 metry, délka 4–7 metrů) je postaveno přibližně na ose sever – jih. Jeho východní průčelí je prolomeno oknem se stříškou (viz kosé cihloví), západní průčelí jen oknem. Jižní průčelí je opět zakončeno vstupem a trojúhelným štítem, jehož kladí zdobí nakoso postavené cihly. Severní průčelí má jeden vchod a dvě okna. Střecha objektu je sedlová, plechová a interiér se skládá ze tří prostor. Ve stráni za budovou se nachází sklep, ve kterém Mendel své včely zimoval.