Velké kino

Samostatně stojící objekt obdélného půdorysu, s odstupňovanou podnoží, která kopíruje mírně svažitý terén. Budova byla vystavěna jako ocelová halová konstrukce, s heraklitovou výplní. Na průčelní straně přisedá k mohutnému kvádrovému objektu nízké podlouhlé křídlo, sloužící jako vstupní část a přesahující konci svých ramen stávající šířku stavby. Na středovou osu byl prolomen vstup, krytý daleko přetaženou markýzou, podpíranou dvojící ocelových sloupů. Fasádu předstupujícího křídla člení vertikální betonové lamely, za nimiž jsou ukryta pravoúhlá okénka od pokladen a sociálního zařízení. Do podnože bočních stran prolomeno pět vratových východů. Zadní strana je členěna čtyřmi východy a malými pravoúhlými okny, která osvětlují promítací kabiny a provozní zázemí kina. Vnější vstupní vestibul vyložen drobnými mozaikovými kostkami, prosklená stěna vsazena do kovového rámu. Vstupní hala podélného půdorysu. Z ní vychází přístupové chodby do promítacího sálu, vzniklé ve volném prostoru mezi vnějším pláštěm a stěnou sálu. Sklon hlediště odpovídá sklonu obrácené pyramidy. Podlaha v promítacím sále kryta linoleem a gumou s protiskluzovou ochranou. Vnější fasády pokryty světlými plastovými panely. Objekt je uzavřen plochou střechou.