Velodrom TJ Favorit Brno

Betonový ovál cyklistické dráhy o délce 400 a šířce 7 m s klopením zatáček. Na cyklistickou dráhu navazuje tribuna se stupňovitou tribunou o kapacitě 14 tis. diváků. Dráha i tribuna jsou zastřešeny. Střecha je zavěšena na ocelových táhlech kotvených ke středovým ocelovým pilířům (pilíře jsou v prostoru mezi dráhou a hledištěm) a k betonovým sloupům vymezující zadní část tribuny. Ta je obložena vlnitým plechem, horní část pod střechou je prosvětlena dekorativními okny z lisovaného skla. Spodní část nesoucí sedadla je tvořena monolitickým železobetonem. Vstup / příjezd ke dráze je od východu a je zabezpečen ocelovými umělecky pojatými vraty. Výtvarně je pojato také oplocení areálu. Na pozemku se kromě samotné dráhy nachází také dvoupodlažní budova šaten a zázemí pro sportovce, dvoupodlažní administrativní a správní budova a jednopodlažní protáhlá budova technického zázemí (dílny) a objekt pokladen. Na něm lze nalézt keramickou plastiku s motivem brněnského kola. Původně pro velodrom navržená mozaika Cyklisté od B. Matala nebyla realizována.