venkovská usedlost

Nesouvisle zastavěný obdélný pozemek s podélně orientovanou obytnou budovou s navazujícími chlévy situovanou vpravo od vjezdu. Vlevo naproti němu stojí kolmo na hranici pozemku nevelká průjezdná stodola. Rovnoběžně s obytným stavením ve dvoře je postavena polootevřená kolna, na níž ještě navazoval drobný zděný hospodářský objekt. V ploše dvora, zhruba mezi kolnou a stodolou je situován patrový špýchárek s přistavěným drobným přízemním sroubkem. Usedlost sestávající z obytného stavení čp.111, stodoly, špýchárku, kolny a zděných sloupků původního oplocení a pozemky.