venkovská usedlost

Menší zemědělská usedlost, označovaná jako “poloselský grunt”, se skládá z obytného křídla, chlévu na něj napojeného v pravém úhlu a ze stodoly, která do r. 1877 stála kolmo vůči chlévu, ale v uvedeném roce byla pootočena o 90 stupňů do dnešní polohy. Usedlost leží při cestě, nazývané dříve “Moravská silnice” a donedávna nebyla vůbec oplocena. Pod usedlostí je poslední roubený haltýř z celé oblasti. Je na silném pramenu vody a sloužil ke chlazení potravin, hlavně mléka a jako studánka. Před průčelím obytného domu je maličká zahrádka oplocená tyčkovým plotem. Plot podél dvora je z r. 1980.