venkovská usedlost

Areál zemědělské usedlosti čp. 8 sestávající z obytného domu s chlévy a stáji čp. 8, výměnku čp. 24, špýcharu, stodoly a včelína.