venkovská usedlost

1/ obytné stavení 2/ chlévy 3/ sýpka 4/ brána I. 5/ brána II. 6/ stodola 7/ kolna 8/ zahrada Areál usedlosti je situován v jihovýchodní části Bolevecké návsi. Na severozápadní straně usedlosti stojí dlouhé obytné stavení (1), na které navazují na západní a východní straně vjezdové brány (4, 5). Na západní vjezdovou bránu, orientovanou do návsi, navazují na jižní straně chlévy (2). Při severní vjezdové bráně je na severovýchodním okraji usedlosti situována kolna (7). Východní stranu usedlosti zaujímá zděná sýpka (3), na jižní straně stojí rozlehlá stodola (6).