venkovská usedlost

Statek stojí na severní straně okrouhlé návsi, do níž směřuje štítovým průčelím přízemního obytného stavení stojícího po levé (západní) straně parcely. Na obytné stavení ve dvoře navazují chlévy, prostor dvora uzavírá příčně stojící stodola. Mezi obytným stavením a průčelím sousedního statku dvůr uzavírá brána s brankou. Součástí statku je prostor předzahrádky oplocený dřevěným plaňkovým plotem mezi kamennými sloupky.