venkovská usedlost

Barokní usedlost z r. 1687. Do areálu se vstupuje na západní straně zděnou branou mezi vilou čp. 144 a obytným stavením hospodářské usedlosti čp. 11. Na toto obytné stavení navazuje nároží přízemní hosp. stavení. K němu je připojen 1 patrový objekt sýpky s menším schodištěm do patra. Na východní straně hosp. dvora je situována velká stodola, na bočních stranách s přízemními přístavbami. Severní výběžek hosp. dvora je zastavěn přízemními zděnými kůlnami. Zde pak je i brána do zahrady s ovocnými a okrasnými stromy.