venkovská usedlost

Usedlost je tvořena dvěma objekty orientovanými hlavními štíty do terénního amfiteátru. Oba objekty jsou spojeny zděnou branou.