venkovská usedlost

1/ obytné stavení 2/ chlévy 3/ býv. výměnek 4/ sýpka 5/ stodola 6/ vjezd I. 7/ vjezd II. 8/ ohradní zeď Areál usedlosti je situován ve vyvýšené poloze v jihozápadním rohu Bolevecké návsi. Na severní straně dvora stojí obytné stavení (1), na něj na východní straně navazuje brána vjezdu (6) a dále na východ od ní zděný výměnek (3). Západní stranu dvora vymezuje dlouhá budova chlévů (2), z východu dvůr uzavírá rozlehlá stodola (5). Na jihu dvora, přibližně proti objektu výměnku stojí zděná sýpka (4), západně od ní novodobá kolna (stavba není součástí kulturní památky). Na jihozápadní straně areálu se zachovaly sloupky dalšího vjezdu (7).