venkovská usedlost

Usedlost se nachází na severní straně návsi — je součástí řady usedlostí kolem návsi. Štítové průčelí je orientováno na jih do návsi.