venkovská usedlost

Usedlost se nachází na SZ okraji obce při místní komunikaci – naproti chalupě čp. 4, s níž tvoří charakteristický celek. Areál zahrnuje obytné stavení, navazující chlévy a kolnu, stodolu, špýchar a dvůr. Garáž přistavěná ke stodole, plot, ohradní zeď ani včelín v zahradě nejsou předmětem památkové ochrany.