venkovská usedlost

Areál usedlosti tzv. "Nižší Hrádek" se nachází v severní části historického jádra obce, podél jižní strany ulice "Na nižším hrádku" východně od hřbitova. Obytný dům stojí na severovýchodní straně areálu, stodola na východní straně a ohradní zeď s bránou a brankou na severozápadní straně areálu. Interiér nebyl prozkoumán. Předmětem ochrany je dům, stodola, ohradní zeď s bránou a brankou a pozemek vymezeného areálu.