venkovská usedlost Štít

Stavební komplex pravidelného obdélného půdorysu uzavřený na třech stranách budovami, na straně do silnice obvodovou zdí s osově umístěnou pilířovou brankou. Hlavní průčelní budova ve fasádě jednopatrová, upravena druhotně zaslepením oken a zřízením drobných okének. Hlavní budova rizalitove vystupuje z dispozice mladších hospodářských křídel. Fasáda členěna plochou kordonovou římsou nad přízemím, okna přízemí s plochými štukovými šambránami, okna 1. patra ukončena kamennými římsami s osekanými prvky v profilaci. Ze dvorní strany v místech opadané omítky patrny stopy starších stavebních etap. Původní vnitřní patrování nahrazeno větším počtem hospodářských podlaží. Boční hospodářská křídla přízemní, pravé dvorní křídlo z dvorní strany členěno lisenovými rámci, oddělujícími dvě pole s kamennými ostěními vstupu, ukončeno profilovanou římsou. V osách kamenných vstupů velké vikýře do podstřeší. Uvnitř řrídlo zaklenuto zčásti valenými a plackovými klenbami do pasu, zčásti plochostropé. Levé boční křídlo s barokní profilovanou římsou, vybíhající segmentově nad otvory do střešního prostoru dochované již jen v náznacích, neboť je toto křídlo v havarijním stavu. Střechy kryté taškami.