venkovský dům

Popis objektu se časově váže k polovině roku 1997, tj. období před rozebráním stavby z důvodu kompletní rekonstrukce, kterou si velmi zchátralá památka vyžaduje. Dům je přízemní, převážně roubený, obílený, na kamenné podezdívce, která místy přechází v podezdívku cihelnou, ve východním průčelí vyhnanou téměř do výše okenních parametrů. Pro charakteristiku objektu je podstatný dodatečně rozšířený obytný prostor, a to přístavba roubené světnice k původní trojprostorové dispozici (světnice, komora, chlév). Světnice byla přistavena kolmo na osu domu a úplně se tak změnil jeho ráz. Z mladších úprav je zakrytí zápraží bedněným přístavkem a další bedněný přístavek na západní straně objektu. K mladším úpravám patří zmíněná cihelná podezdívka, lepenková krytina na starší šindelové, truhlářské doplňky /např. průčelní okna jižní světnice pouze svisle členěná/, úpravy v černé kuchyni /po zrušení její funkce v druhé pol. 19. století/. Výraznou mladší změnou bylo “futrování” roubené stěny východní světnice cihlou “na štorc”. Objekt má dvě sedlové střechy na sebe navazující kolmo. Jsou vytvořeny hambalkovým krovem s původní šindelovou krytinou, ve 20. století přetaženou lepenkou. Střechu uzavírají tři bedněné štíty s nevýraznými průzory. Nad jižním štítem je valbička nad východním, při němž byl hlavní vchod, je kabřinec, který mohl dříve krýt záklopu s nápisem a datováním. Komín cihlový je z mladší přestavby, profil 45 x 45 cm. Prostor je členěn na hlavní světnici, komoru, chlév - pozdější sklad a na druhou světnici jižní, také přístupnou z původní rozšířené síně. Síň je na severní straně předělena cihelnou mladší příčkou z důvodu vyčlenění maličké kuchyně. Ze síně je přístupná půda po žebříkových schodech. Západní přístavek v mladší době sloužil jako chlév a záchod. Podlahy dřevěné, v síni cihlová a jsou v nestejné úrovni, v přístavcích podlahy hliněné, případně stropnice /u chléva/. Stropy trámové, zaklopené fošnami, na dolním pohledu olištovanými. Součástí domu čp. 362 býval v první polovině 19. století, kdy zde byla hrnčířská dílna, “pecník” - hrnčířská pec. V říjnu 1997 započala rozsáhlá rekonstrukce objektu. (1997)