venkovský dům

Venkovský dům se nachází v obci Hajnice, místní část "Mravenčí domky", je vystavěný v horní části návsi po pravé straně od příjezdové místní komunikace. Objekt obdélného půdorysu se štítovou průčelní stranou orientovaný k jihovýchodní straně. Zadní část domu je zděná, dříve zde byla umístěna drobná hospodářská zvířata. K severozápadní zděné nosné zdi domu je přistavěna drobná dřevěná kolna, která je kryta pultovou střechou a slouží i nyní k uskladnění dřeva a nářadí. Přízemí světnice roubeno, nízká kamenná podezdívka je omítnuta a mírně předsazená. Nároží trámů roubených stěn spojena na zámek, mezi trámy široká vymazávka spar. Stropní nárožní trámy s tesařským ozdobným zhlavím. Jednopatrové štítové průčelí s kabřincem mírně předsazeno před nosnou průčelní stěnu, svisle bedněno s přelištováním spar, ve štítu jsou v líci osazena dvě obdélná okna podkrovní obytné světničky. Okna roubené světnice obdélná dřevěná vč. podokenních parapetů, dělena do kříže. Zadní trakt vyzděn k severní straně s tělesem pece, kuchyňského sporáku. Jižní zadní strana domu s původně kamenným chlívkem, dnes vestavěno sociální zázemí. Zadní štít jednoduchý, svisle bedněný, spáry mezi prkny přebity lištami. Krov sedlové střechy bedněný šikmými prkny, krytinou asfaltová lepenka položená ve svislých pásech. Vstup do domu je z předzahrádky jednokřídlými dřevěnými dveřmi, zdobenými kazetami. Z chodby je umožněn vstup do valeně sklenutého sklípku, přístupného po kamenných schodech, jeho vstup je krytý dřevěným poklopem. Obytná světnice prostorná, dřevěná podlaha je zhotovená ze širokých prken sesazených na sraz, stěny obíleny včetně přelištovaných trámů. Původní krov musel být v r. 1972 stržen pro havarijní stavebně technický stav, byl však nahrazen trámy stejné délky a rozměrů podle původních krokví včetně zachování sklonu střechy. Okolo domu kamenný přístupový obvodový chodník, který zamezuje vzlínání vody do objektu.