venkovský dům

Objekt čp. 280 se nachází na území památkové zóny prohlášené Vyhláškou MK ČR č. 413/2004 Sb., s podmínkami ochrany s účinností od 1. 1. 2005. Přízemní roubený objekt je vystavěný ve stráni na vyrovnávající kamenné terase od jižní straně. Štítová průčelí roubeného domu jsou orientována v ose východ - západ. Průčelní štít domu orientován k východní straně, odtud vede také přístupový chodník ke vstupním dveřím do předsíně domu. Objekt je nepodsklepený, vystavěný na kamenné nízké podezdívce z hrubě opracovaných kamenů sesazených na spáru. Nároží roubených stěn překryto svislými širokými prkny. Štítové průčelí je dvoudílné, ve vrcholu s mírně vyznačeným kabřincem, štít svisle bedněn s přelištováním spar se dvěma obdélnými olištovanými okny. Štít je mírně předsazený před roubenou nosnou stěnu. Obdélná okna po obvodu s profilovanými šambránami a parapety jsou dělena do kříže a opatřena dřevěnými okenicemi zavěšenými na kovových hácích. Ve štítovém průčelí po pravé straně okno komory (dnes obytná místnost, ložnice). Zádveří po okapové straně je spojeno se dřevníkem a prosvětleno okny. Zadní štít o dvou polích, spodní pole s dvěma menšími čtvercovými okny, dřevník přechází na obytnou stěnu zadního průčelí a je vyrovnán kamennou terasou do příkrého svahu. Interiér domu s dřevěnými podlahami v obytných mísnostech, stropní trámy se záklopovým stropem. Z chodby přístup do kamenného, valeně sklenutého sklípku o rozměru 2 x 3 m, který je vystavěný z nepravidelných lomových kamenů, klenba stropu je částečně vyspárována vápennou maltou, v průčelí sklípku zapuštěné výklenky k uchování potravin. Uprostřed chodby vstup po dřevěném schodišti do obytného patra, kde jsou postupně budovány obytné sezónní místnosti. Krov sedlové střechy se svislou stolicí, bedněn, částečně se zbytky šindelové pokládky. Střešní krytinou domu asfaltové modifikované pásy.