venkovský dům

Roubené stavení s vysokou podezdívkou na svahu, obdélný půdorys, sedlová střecha krytá šindelem. Na jižní stranu štít až k zemi, k cestě, svisle bedněný, spáry kryté prkny z půlkulatiny. Na západ zděný přístavek s pultovou stříškou. V roubenici na západ dvě okénka a vstup přístavkem, zděným s novými dřevěnými dveřmi. Okénka v roubenici na západ jsou zapuštěná, dvoukřídlá, čtyřtabulková. Na východ zděný přístavek se sedlovou střechou a ve štítu svisle bedněný, spáry olaťkované. Pod štítem nízko položený, zakrytý otvor s obedněním. Komín na střeše cihlový, nahoře dekorativně obezděný s krytkou oblouku do čtyř stran. V roubenici na východní stranu je jedno malé zabedněné okénko. Průčelí roubenice na sever ze svahu má vysokou podezdívku, ve stěně se třemi malými okénky na výšku, rámovanými obílenými prkny. Parapet dřevěný, okénka dvoukřídlá, čtyřtabulová, zapoštěná. Štít předsazený, svisle bedněný, spáry olaťkované. Nahoře málo předsazený vrchol štítu bedněný klasovitě s dekorativní laťkou ve středu. Ve středu štítu dvě malá okénka na výšku, jednotabulová.