venkovský dům

Roubená chalupa obdélného půdorysu, kratší stranou do uličky. V zadní části má přistavěnou pilířovou stodůlku, štítem částečně přesahujícím střechu roubenice. Do uličky na jižní stranu jsou tři osy okének na výšku v profilovaných rámech a s profilovanými dřevěnými parapety. Okénka v líci, ven otvíravá, dvoukřídlá, každé křídlo dvě tabulky. Okenice s nátěrem bílým, rámy zelené. Nad okny pultová stříška krytá térovou lepenkou a na jejím zakončení dekorativní obloučky a špice. Roubenice má hnědavý nátěr, spáry bílé. Ve štítu ve střední části svislé bednění, ze stran dovnitř šikmé, ve špici štítu opět bednění svislé. Spáry kryty olaťkováním. Ve štítu dvě malá čtvercová okénka, blízko sebe, zapuštěná, dvoukřídlá, dovnitř otvíravá, každé křídlo tři tabulky. Kolem okének orámování prkny, zdobené obloučky. Na jihozápadní stranu tři osy okének v roubenici, do obytné světnice, okénka jak jiý popsáno pod štítem průčelí. Vstupní dveře dvoukřídlé s kazetovými výplněmi. Za dveřmi čelně vlevo ke stodůlce dvě okénka, jak již popsáno pod štítem, ale trochu zapuštěna, na výšku, v kamenném ostění s kovanou mříží. Vpravo přiléhá dřevěný přístavek, svisle bedněný s pultovou stříškou, krytou térovým papírem. Ve stěně na východ čtvercové dřevěné okénko, jednokřídlé, šestitabulkové. Dále čelně vpravo, na východní straně, menší přístavek svisle bedněný, s obdobným okénkem. K přístavku přisazený dřevěný záchod. Na střeše na východní straně je vikýř s pultovou stříškou a dvěma zdvojenými okny na výšku, jednodílnými, každé okno šest tabulek. Okna v roubenici na východ jsou zdvojená. Celá stavba je na nízké podezdívce, ale podezdívka do uličky je asi 60 cm vysoká, z otesaných kamenů pískovce a vyrovnává svah. Oplocení nízkým laťkovým plůtkem na kamenné podezdívce je do uličky. Střecha přesahující na jihozápad má profilované přesahující trámky.