venkovský dům

Roubené stavení obdélného půdorysu, delší stranou podél ulice. Sedlová střecha krytá térovou lepenkou a dva komíny, původní, se segmentovým krytem. Strana severní ve střední části zděná, se zbytkem kamenného segmentu portálku a monogramem "J. P. No 58". Pod segmentem bývalého portálku je malé okénko na výšku, ven otvíravá, dvoukřídlé, čtyřtabulkové, ve hnědé, na zdi jen barvou natřené šambrány na bílé zdi. Ve zděné části na sever dvě stejná okénka, jak již popsáno. Roubenice stavěná na západní stranu, má na sever dvě okénka, větší na výšku v dřevěných rámech, dvoukřídlá, dvoutabulková, ven otvíravá. Střecha na severní stranu přesahuje. Štít na západ dvoustupňový, celý svisle bedněný, spáry olaťkované, nahoře s podlomením a ve střední části dvě čtvercová okénka ven otvíravá, dvoukřídlá, dvoutabulková v hladkém dřevěném rámu. Roubenice na západ, dvě okénka stejná jako již popsaná na sever. Na východní stranu ve vrcholu štítu dvě malá čtvercová okénka, čtyřtabulková, pevná, štít svisle bedněný, spáry olaťkované jako na západ. Ke štítu přiléhá roubený přístavek s pultovou stříškou. Má dvě okénka na výšku. V koutě chalupy a přístavku je ústupek na severovýchod a v něm nové vstupní dveře. Dveře jsou natočené na severní stranu, bedněné do kosočtverce s malým okénkem ve středu a novou historizující klikou. Nad koutem k severovýchodu přesahuje šikmý přístřešek. Na jižní stranu přístřešek s pultovou stříškou a svisle bedněný s dvoukřídlými vraty.