venkovský dům

Roubené stavení, částečně zděné, obdélného půdorysu, delší stranou na jih k cestě v sídlišti chalup, ale ve svahu pod silnicí do Chvalče. Stavení má kamennou podezdívku. Sedlová střecha krytá térovou lepenkou. Střecha na jih přesahuje a před vstupem do chalupy má rozšířenou terásku proti svahu vyzděnou kameny. Roubenice na jihozápad má štít na západ, nad okny předsazený, svisle bedněný, má olaťkované spáry a ve střední části štítu dvě úzká okénka na výšku, dvoutabulková. Štít má jen malé, laťkou vyznačené podlomení a nad ním je bedněný klasovitě. Okénka v roubenici na západ jsou tři, malá, na výšku, dvoukřídlá, každé křídlo dvě tabulky. Rámování a parapet jen z prkénka. V roubenici na jih tři okénka jak již popsáno. Vstupní dveře ve střední ose v trámovém ostění, svisle bedněné širokými prkny, původní, ale s novou klikou. Východní strana zděná, na jih má jedno okénko na výšku, malé čtyřtabulkové, jednokřídlé. Východní strana ve zděné části má jedno okénko větší, původní otvor, okno tříkřídlé, třítabulkové. Štít na hrubo a svisle bedněný s překrytem prken. Na sever do svahu je zděný přístavek s pultovou stříškou, má na východní stranu přístavku jedno okno na výšku, železné, dvanáctitabulkové. Severní strana má dvě okénka na šířku, obdélná, jedno železné se čtyřmi tabulkami.