venkovský dům

Stavení obdélného půdorysu, roubené, zčásti zděné, delší stranou na jih, směrem k cestě v kolonii chalup. Sedlová střecha krytá térovou lepenkou. Obytná světnice roubená na západ. Stěna roubení na jih má tři okénka dvoukřídlá, ven otvíravá, šestitabulková. Střecha na jih přesahuje, spáry roubení vybílené. Zadní část na východní stranu zděná. Chalupa je na podezdívce s roubením na západní stranu. Na západní, štítovou stranu, tři okénka jako na jihu v profilovaných dřevěných rámech. Štít je předsazený, krytý eternitovými tabulkami a dvěma malými okénky na výšku jednotabulkovými. Na stranu severní jedno okénko v roubenici a zděný přístavek do svahu, krytý pultovou stříškou navazující od poloviny sedlové střechy. Strana východní zděná s přistavěnou kůlničkou, vodorovně bedněnou. Štít sám svisle bedněný, spáry laťované, se dvěma čtvercovými jednokřídlými jednotabulovými okénky.