venkovský dům

Stavení se sedlovou střechou krytou eternitem, obdélného půdorysu, delší stranou do uličky. Jihozápadní strana roubená, strana na jihovýchod zděná s přístavkem na sever a malou kůlničkou na východní stranu. Kůlnička podélně bedněná má térovou lepenku na pultové stříšce. Střecha chalupy má na jih roubený vikýř s dvojitým oknem na šířku v dekorativním rámování prkénkem. Sedlová stříška ve štítu vikýře má klasové bednění s olaťovanými spárami. Komín původní, zděný z cihel bez krytky. V roubenici stavěné na jihozápad, ve stěně směrem na jih jsou tři okénka na výšku ve žlutém orámování s dřevěným parapetem, ven otvíravá, dvoukřídlá, šestitabulková. Na severní stranu přístavek zděný, zčásti roubený a s jedním úzkým okénkem na délku. Pultová stříška přístavku krytá eternitem. V roubenici na severní stranu jedno okénko, jak již popsáno na jih. Štít na východ jen svisle bedněný, olaťkovaný. Na jih ve vyzděné části, čelně vpravo od roubenice vstup do domku v trámkovém ostění, dveře nové, bedněné do kosočtverce s obdélným okénkem, malým, osvětlovacím. Čelně vpravo malé dveře, původně vstup do chlívku, dveře bedněné svisle, nahoře trámkem provedený překlad. Vpravo těchto dveří je malé obdélné okénko s jednoduchou mříží, do křížení na délku položeného S. Stavení na kamenné podezdívce, vyšší z jižní strany. Roubenice na západ pod štítem má tři okénka, jak již popsáno na jih. Štít v dolní části se stříškou svisle bedněnou nad okénky. Sám štít je s podlomenicí, svisle bedněný ve středu, po stranách šikmo bedněný. Při okrajích středu štítu, svislá, na výšku vysazená laťka dekorativně zdobená obloučky. Dvě malá okénka pod podlomenicí na výšku, čtyřtabulková, jednokřídlá, ven otvíravá. Mezi okénky dřevěná nika se sv. Floriánem a v podlomenici německý nápis "AN GOTTES SEGEN IST ALLES GELEGEN", ve středu nápisu vložený kříž s paprsky, "WER AUF GOTT VERTRAUM DER HAT WOHL GEBAUT".