venkovský dům

Stavení před rokem 1980 vyhořelo, zčásti je nově vyzděné, změněné, nově upravené. Je postavené v blízkosti potoka, na západní stranu zděné, na severní stranu "v kožichu" na podezdívce se dvěma malými okénky na výšku, dvoutabulovými na každém křídle. Štít obnovený, předsazený, dvoustupňový, svisle bedněný, nahoře s lomenicí. Vrchol štítu bedněný klasovitě se dvěma malými kruhovými otvory ve štítu. Spáry bednění laťované. Střecha sedlová, krytá térovou lepenkou. Komín zděný z cihel s plechovou obloukovou krytkou. Přístavek na východ roubený, spáry vybílené a má dvě malá okénka na výšku, ale na sever, okénka zapuštěná, jednokřídlá, dvoutabulová. Stejné okénko v roubení na východní stranu. Zde štít nový, předsazený, svisle bedněný s laťkami na spárách. Má okénko na výšku v líci, jednokřídlé, dvoutabulové. Na jižní stranu do svahu je zděný přístavek s dřevěnou lomenicí štítu, svisle bedněnou a na spárách laťovanou. Na stavení byly provedeny četné změny vyzděním a opravy roubenice a bednění jsou replikou původního stavu.