venkovský dům

Celoroubený dům obdélného půdorysu s jednoduchou třídílnou dispozicí, světnicí a hlavním štítem orientovaný k východu. Spoje roubených stěn plátové rybinové. Hlavní (východní) štítová stěna je v přízemí dvouosá, okna dvojitá tříkřídlá, spodní křídla otvíravá dovnitř a ven, vrchní ventilační výklopná. Ostění oken s dřevěnými obložkami. Štít jednoduše svisle bedněný se štěrbinovými větráky. Zadní (západní) štítová stěna v přízemí bez otvorů a členění – obložená vlnitým plechem, štít jednoduše svisle bedněný s jednoduchými seníkovými dvířky. Uliční okapová stěna bez otvorů a členění, pouze se štěrbinovým větrákem komory, část této stěny je vyzděná z kamene (pozůstatek pece). Ke stěně přiléhají svislé kůly (kleštiny). V jižní okapové stěně dvě stejná okna jako ve štítové – jedno do světnice, jedno do světničky. Mezi nimi vstup, před který je předsazena veranda se zděným soklem a prosklenými stěnami. Uvnitř verandy okno do síně. Vstupní dveře rámové s kazetovými výplněmi. Také k této stěně přiléhají svislé kleštiny. Stěny jsou v exteriéru obíleny.