venkovský dům

Roubený přízemní trojdílný dům, orientovaný štítem do ulice. Krytý sedlovou střechou s malým kuželovým kabřincem a s podlomením pod štítem. Na záklopové desce špatně zřetelné zbytky zdobení, uprostřed kruhový ornament. Vstupní kazetové dveře do síně jsou osazeny v dřevěném portálu s vyřezávanou římsou. Roubení ve štítovém průčelí opatřeno novodobou škrabanou omítkou.