venkovský dům

Přízemní roubená, bíle vyspárovaná chalupa se zděnými boky obdélného půdorysu S-J, orientovaná štítem do návsi. Jižní průčelí se třemi okny v dřevěných šambránách s lemem. Okna jsou dvoukřídlá, šestitabulková. Průčelí je ukončeno trojúhelníkovou lomenicí ze svisle kladených prken, čelo je roubené, stěny z nepálených cihel. Na starší část v ose navazuje obytná budova z bílých cihel. Vazné trámy vysazují střechu nad zápraží. Chalupa je kryta sedlovou střechou. Původně šlo a areál spolu se sousedním čp. 8 a mezilehlou branou.