venkovský dům

Roubené přízemní stavení, spojené ve hmotě se zděnou komorou, pod valbovou střechou se šindelem. Obytná roubená část má kryté zápraží, vzepřené na nárožní sloupky s plaňkovou verandou. Průčelí je jednoosé, okno obdélné, šestitabulkové, mírně předsazený štít se svislým šalováním s párem obdélných čtyřtabulkových oken. V sednici trámový strop, černá komora. Zděná hospodářská část má v bočním průčelí velký pravoúhlý vstup a malé obdélné okénko, ve štítovém průčelí dva páry malých okének.