venkovský dům

Zčásti podsklepený přízemní roubený obytný dům štítově orientovaný do návsi se zděnou černou kuchyní a původní trojkomorovou dispozicí. Sedlová střecha s přesahem nad pavlačově uzavřeným zápražím s pálenou taškou bobrovkou zvolna přechází také nad hospodářskou zděnou část, krytou keramickou drážkovou taškou. Krovová konstrukce nad celým domem je hambalkového typu se stojatými stolicemi, přičemž z charakteru roubeného jádra domu lze předpokládat její vyzdvižení zřejmě již kolem roku 1850. Nad obytnou částí dřevěné záklopové stropy, v prostoru černé kuchyně zděná klenba, v prostoru chlévů cihelné klenby do traverz.