venkovský dům

Horský dům obdélného půdorysu s tradičním trojprostorovým uspořádáním kombinovaného typu s chlévem a komorou v hospodářské části. V prostřední části síň sklenutá plochými segmentovými klenbami do traverz, v předním dílu vysoká obytná roubená světnice o dvou traktech. Z obdélníkového půdorysu přízemí vystupuje směrem do stráně mléčný kamenný sklep zaklenutý segmentovými klenbami do traverz. Nad sklepem je situovaný velký sedlový vikýř netypicky rozšířený až do líce štítové stěny domu. Zřejmě se zde nacházel seníkový vikýř tradičních rozměrů, který byl na počátku 20. stol. v souvislosti s rozvojem turistického ruchu takto rozšířen a byly v něm zbudovány menší ubytovací pokojíky. Horský dům s dosud nezměněnou původní dispozicí, představuje původní horské stavení určené pro chov dobytka s postupným stavebním vývojem ovlivněným turistickým ruchem v Krkonoších na počátku 20. stol.