venkovský dům

Venkovský, zděný, štítově orientovaný dům k jihovýchodní straně byl vystavěn v polovině 70. let 19. století. Přízemní stavba se nachází na vysoké kamenné podezdívce vyrovnávající svažitost terénu s rozvinutým trojdílným uspořádáním chlévního typu je zastřešena sedlovou střechou krytou šedými eternitovými šablonami, pod kterými se zachovala dřevěná šindelová krytina ve směru do dvora, druhá polovina střechy (k západní straně) s bedněným krovem překrytým taktéž eternitem. Vstupní síň orientována od severovýchodní strany s dveřmi osazenými v pravoúhlém kamenném ostění je klenuta segmentovými klenbami meziklenebními pasy, ukončena je schodišťovou arkádou o třech obloucích s dvěma zdobnými sloupovými podporami. Vlevo je nástup dřevěného schodiště do podkroví, vpravo je vchod do valeně klenutého sklepa. Po levé straně síně se nachází prostorná světnice, v pravém rohu s kachlovými kamny a chlebovou pecí. Kachlová kamna jsou vybavena plotnou z litinových plátů a vysokým troubovým nástavcem. Pec i kamna (včetně sporáku) jsou obsluhovány nepřímo z kuchyně umístěné ve druhém traktu světnice. Původně vystavěná černá kuchyně byla přístupná jak ze síně, tak ze světnice a je vybavena jedním oknem. Strop ve světnici je trámový s omítaným podhledem. V zadní části domu jsou v dalších traktech za sebou dva chlévy dříve propojené spojovací chodbou. Chlévy jsou klenuty segmentově do klenebních pasů. Krov má dvě úrovně hambalků, v první úrovni s trojicí stojatých stolic umístěných pod konci a uprostřed hambalků. Architektonickou skladbu fasády tvoří nárožní bosované lizény a ve štítové zdi pilastry s jónskými hlavicemi spojovanými oblouky slepých arkád. Okna venkovského domu v přízemí a ve štítu obdélníkového tvaru, dělená do kříže, s dřevěnými rámy a okenními křídly, rozměrově identická (v rozích trojúhelníku sedla střechy půlkruhová), lemována jednoduchými šambránami. Vrchní pole štítu s trojicí sdružených oken, nad nimi vyzír zakončený půlkruhem, nadokenní plochá římsa s rytou datací: A 1865 H. Všechna okna jsou orámována jednoduchými šambránami, přízemí a patro je odděleno profilovanou, širokou římsou, která je v průčelí ukončena zubořezem, který pokračuje v okapové části jako římsa střešní.