venkovský dům

Přízemní částečně podsklepený dům v okapní orientaci. Je tvořen poloroubeným obytným domem vyzdviženým k roku 1800, jehož severní část tvořená světnicí a komorou byla zřejmě v letech 1881-1885 odstraněna a nahrazena novou hospodářskou přístavbou chléva a kolny. Plocha zvýšeného zápraží a předzahrádky, náležející k domu, je díky svažitému terénu vymezena ze strany od ulice tarasní zdí s kamennými opěrami a je přístupna od komunikace kamenným schodištěm.