venkovský dům tzv. tvrz

Areál bývalého svobodného dvora čp. 49 je situován na pravém břehu řeky Metuje, západně od náměstí. Dvůr má dnes přibližně tvar obráceného písmene U. Patrový dům leží na východní straně, podélně s cestou, k níž vybíhá střední výstupek roubené světničky. Po straně zaslepený vchod, k němuž se stáčí reprezentativní pavlač komorové části domu. Z předzahrádky zůstaly zachovány pouze kamenné sloupky plotu, při jižním konci domu navazuje ohradní zeď s brankou a vjezdem uzavírající prostor dvora. Paralelně s domem na západní straně parcely se nachází novodobá kolna, pod níž se však nalézá původní sklep. V zadní části se na dům napojuje patrové severní hospodářské křídlo. Západní (podélné) vstupní průčelí do dvora má po pravé straně zděný blok obytné místnosti s ustupující nadezdívkou. Blok světnice lemuje jednoduchý lisénový rám, dvoukřídlá špaletová okna, dělená do kříže, jsou ve stuhových pravoúhlých šambránách. Pozoruhodné jsou masivní asymetrické dvoukřídlé historizující dveře s trojdílným nadsvětlíkem. Jižní (štítové) průčelí s trojosým blokem světnice, se svisle laťovaným štítem, skoseným polovalbou, který je předsunut před roubenou světnici. Ve štítu čtveřice kruhových vyzírek. Východní průčelí výrazně rozčleňuje předstupující blok roubené světničky se zděnou světnicí s nadroubením po levé straně a s patrovou (v přízemí zděnou a v patře roubenou) částí s pavlačí. Severní průčelí má zděné přízemí opatřené tvrdou omítkou a srub patra je obílen, s dvojicí čtvercových okének.