Veřejná obchodní škola grémia pražského obchodnictva / Střední ekonomická škola

Čtyřpatrový nárožní dům na půdorysu písmene "Z", s vystupujícím, v parteru oblým rizalitem do Vinohradské ulice. Fasáda moderní školní stavby je komponována plastickými objemy geometrických stavebních prvků. Jádrem kompozice je nárožní hmota, v níž je asymetricky směrem do Blanické situován hlavní vstup do budovy. Nároží akcentuje vyložený balkon, pod kterým stojí na konzolách 4 figurální plastiky různých profesí - Kovodělník, Krejčí, Kolportér a Pokladník, provedené ve stylu prvorepublikového civilizmu Karlem Dvořákem. Nárožní hmotu završuje v nejvyšším patře dříve otevřená, dnes prosklená lodžie, krytá přetaženou římsou. Zatímco do Blanické ul. otevírá plochu nad balkonem trojice okenních os s profilovaným ostěním, do Vinohradské je stěna ponechána bez otvorů – dříve nesla nápis s názvem instituce. Sokl nárožní hmoty artikuluje robustní kazetování. Průčelí do Blanické ulice má nad zvýšeným suterénem pět podlaží o 6 okenních osách. Fasádu člení plochá nedělená podokenní římsa, okna zvýšeného parteru rámuje plastická šambrána. Směrem do Vinohradské je budova navýšena o jedno ustupující patro. Parter je pojednán jako obchodní, dvoupatrový, na Z straně ukončený rozšířeným oblého rizalitu. Dvě přízemní podlaží od zbytku průčelí odděluje profilovaná římsa s konzolami. V budově zachovány původní prvky - okna, dveře, štukové rámy, teracové podlahy, svítidla.