větrný mlýn

V extravilánu jihovýchodně od centra obce samostatně stojící válcová stavba kruhového půdorysu průměru 9,5 m a výšky 12 m. Mlýn je postaven z lomového kamene. Kuželová otáčivá střecha je pokryta šindelem. Na jihovýchodní straně je vikýř, kde byla umístěna hřídel určená k zavěšení perutí. Prostor mezi střechou a korunou stavby je zvnějšku kryt svislým šindelem. Plášť zdiva na několika místech prosvětlen obdélnými okenními otvory střílnového charakteru. Okna ve spodních etážích jsou opatřena kovovou mříží. Objekt je přístupný od severovýchodu novodobým přístřeškem krytým šindelem.