věž s branou

Zelená brána: Vysoká hranolová věž z lomového kamene až cca do 2/3 výšky, výše ze smíšeného zdiva. Původně omítaná stavba. V přízemí průjezd klenutý valenou klenbou a průjezdy v kamenném ostění ve tvaru lomeného oblouku. Ze strany se do předbraní zachoval ústupek ve tvaru hrotitého oblouku a vedení pro padací mříž. Tělo věže je duté, na ochoz vede dřevěné schodiště. Ochoz je visutý na kamenných krakorcích, tvořený pěti poli dřevěných arkád. Tělo věže, pokračující na ochoz, je zděné, omítané, plochostropé. Krov pobitý měděnou krytinou vysoký téměř jako celá zděná část, velmi složitý. Spodní část je tvořena dvěma hranolovými tělesy se středním, přerušeným římsou, horní kubus je menšího půdorysu, v rozích zakončen čtyřmi vysokými štíhlými věžicemi s hrotnicí a pozlacenou makovicí. Na něm jsou další dva hranolové kubusy otočené o 45°, zakončené opět čtyřmi věžicemi. Nad nimi je vlastní střední věž zakončená hrotnicí s makovicí, vše pozlaceno. Fasády jsou na všechny strany podobné, nad římsou 2/3 výšky okno v kamenném ostění, se stlačeným oslím hřbetem, nad oknem ciferník věžních hodin. Na záp. a vých. fasádě pod římsou osazeny dvě erbovní kamenné desky. Východní fasáda má ještě dvě pravoúhlá okna ve střední ose, pod římsou jedno větší, jedno malé okénko. Nejníže stranou vpravo okenní nika se segmentovým nadpražím, v kamenném ostění s přesekávanými pruty. Zeď spojující Zelenou bránu s předbraním uzavírá průjezd po levé straně (z jihu). Materiál lomový kámen, výška cca 4 m, od budovy spořitelny jsou viditelné náběhy kleneb odbourané budovy, ve zdi průchod se segmentovým nadpražím. Přístavek schodiště je vestavěn mezi Zelenou bránu a předbraní ze severní strany. Stavbička obdélného půdorysu pro šnekové schodiště levotočivé, s kamennými stupni. Průchody vcházíme do předbraní a portálkem do Zelené brány. Fasáda do průjezdu s 6 obdélnými okénky, tři skáčou, tři v řadě pod stříškou. Vstup pravoúhlým portálem.