věž tvrze

Věž tvrze je situována uprostřed vsi při komunikaci procházející osadou. Z původní dispozice bývalé tvrze zůstala zachována obytná hranolová věž na přibližně čtvercovém půdorysu. Věž je postavena z tmavého lomového kamene. Na jednotlivých fasádách jsou porůznu pravoúhlá okna s okoseným ostěním a štěrbinová a střílnová okna. V interiéru věže byla původně čtyři podlaží, nyní jsou patra bez stropů. Od roku 1916 chybí střecha. Předmětem ochrany je věž tvrze a příslušné pozemky.