věž vodojemu

V ohradě severně od zámku volně stojící věžovitá stavba kruhového půdorysu ze smíšeného zdiva, vrchní omítaná (hladké detaily světle pískovcový nátěr, hrubozrnné plochy růžové). Interiér: v úrovni terénu vysoká prostora sklenutá kopulí, výše nepřípustná nádrž. Exteriér: spodní část z pískovcových kvádrů včetně soklu, nahoře okoseného a na J, V a S zaslepená okénka podobného provedení. Výše se vodojem mírně rozšiřuje, šikmá část ukončena profilovanou římsou a vylehčena devíti nikami s konchovitými záklenky a hladkými rámci. Vrchní část se třemi okénky s hladkými rámci, ukončená profilovanou podstřešní římsou. Střecha kuželovitá, s výrazným zhoupnutím, krytá bobrovkami, vrchní část oplechovaná s hrotnicí.