věžový bytový dům

Jedná se o nepodsklepený jedenáctipodlažní bytový dům rozdělený do dvou sekcí. Celkem obsahuje 40 bytových jednotek v deseti obytných podlažích, uspořádaných po dvou bytech na patře v každé sekci, a to: 4 byty pro 2 osoby o velikosti 27,9 m2, 16 bytů pro 3 osoby o velikosti 37,73 m2, 16 bytů pro 4 osoby o velikosti 42,3 m2 a 4 byty pro 5 osob o velikosti 52,13 m2. V přízemí se nalézá pouze technické a hospodářské zázemí. Vertikální komunikace v každé sekci je tvořena neobvyklým vřetenovým schodištěm a výtahem. Základním konstrukčním schématem domu je příčný systém o světlém rozponu 3,6 m. Vnitřní nosné příčky a stropy jsou z monolitického betonu, obvodový plášť ze zavěšených panelů a příčky v jednotlivých bytech montované sololitové. Vřetenové schodiště je samonosné. Vyráběné bylo po stupních a montované vcelku na výšku jednoho podlaží. Snahou projektantů bylo vyzkoušet minimalisticky řešené schodiště a minimalizování kuchyně, koupelny a toalety, na jejichž úkor bylo možné zvětšit plochu obytných místností, kdy cílem bylo vyloučit spaní z obývacích místností. Toto řešení má své klady i zápory, mezi něž patří především umělé osvětlení a nucené větrání vnitřních kuchyní. Jeden pokoj na patře každé sekce je pak rušen sousedícím výtahem.