věžový vodojem

Vodojem čtvercového půdorysu tvoří spodní hranolová část, která je stupňovitou římsou převedena na horní část s nádrží, která je tvaru dvanáctistěnu. Tento tvar kopíruje i mansardová střecha s lucernou ve vrcholu. Fasáda je zdobena lizénami, lizénovými rámy a plastickými psaníčky. Vstup je jednoduchého obdélného tvaru, rámovaný šambránou, drobná okna nad vstupem a v protilehlé stěně byla při rekonstrukci zazděna.