věžový vodojem

Vodojem dimenzovaný pro 700 m3 vody s výškou vodního sloupce 9 m byl určen k zásobování vodou pro městské části Brno – Bohunice, N. Lískovec a Kohoutovice. Se svými třiceti metry výšky se stal významnou brněnskou dominantou. Objekt byl postaven v roce 1973 Průmstavem Pardubice podle projektu Tomáše Černouška z roku 1969. Autor vypracoval návrh v ateliéru inženýrsko-projektového závodu Sigma Engineering Olomouc, vodohospodářskou část vytvořil J. Opletal a A. Smětal, konstrukci J. Hejzlar a B. Mencl. Autor, který byl též významným filosofem a teoretikem umění, pojednal dílo téměř sochařsky s patrnou inspirací českým kubismem. Návrh je alternativou nerealizované ocelové vodárenské věže pro Olomouc z roku 1967. Představuje otevřený kalich naplněný životadárnou tekutinou. Železobetonová stavba sestává z dříku, který byl odlit pomocí posuvného bednění a samotného kalichu sestaveného z ocelových žeber vyplňovaných prefabrikovanými betonovými deskami – každá mezera mezi žebry je vyplněna trojicí desek.